Kijk voor berichten over bijeenkomsten en rapporten onder aan deze pagina


Informatie- en communicatietechnologie in de zorg

Naast zorg en ondersteuning in fysieke zin, kan care-online (zorg via beeldondersteuning) in het consultatietraject een intensivering en versterking zijn van de ondersteuning. Personen met een intensieve zorgvraag kunnen daardoor beter en duurzamer in de maatschappij leven. Dit zal in een onderzoek aan beide zijde van de grens worden getoetst.

Informatie- en communicatietechnologie vormen een belangrijk hulpmiddel in het dagelijks leven. We willen dit hulpmiddel specifiek inzetten ter verbetering van de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag. Hoe willen we dat doen? Er zijn verschillende mogelijkheden.

  • Allereerst door het gebruik van bestaande technische mogelijkheden, zoals 'zorg en ondersteuning op afstand' (care-online).
  • In het bijzonder biedt beeldcommunicatie een meerwaarde in de contacten en communicatie tussen cliënten en het hen omringende sociale netwerk. Dit zijn professionele hulpverleners, familieleden en vrienden rondom een cliënt.
  • Daarnaast biedt beeldcommunicatie ook kansen voor overleg, intervisiegesprekken tussen behandelaars, consulenten en begeleiders. Bijvoorbeeld in het kader van een consultatietraject. Een belangrijk voordeel is dat bij intensieve hulpvragen of crisissituaties er sneller overleg en advisering kan plaatsvinden.
  • Verder wordt een internetplatform opgezet, waar professionals met elkaar in contact kunnen komen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Beeldcommunicatie zal niet het persoonlijke contact vervangen, maar gedeeltelijk aanvullend en gedeeltelijk vervangend zijn.

Dit thema wordt gezamenlijk door een Nederlands-Duitse werkgroep met vertegenwoordigers uit theorie en praktijk voorbereid en uitgewerkt. Gecoördineerd en ondersteund door Theo Maas, medewerker van Hand in Hand.

Contactpersoon is Theo Maas:
E: t.maas@dichterbij.nl

Op deze pagina vindt u alle oude en nieuwe informatie m.b.t. bijeenkomsten en rapporten wat betreft thema 6: 
Informatie- en communicatietechnologie in de zorg.

We nodigen u uit om samen met ons aan dit thema te werken:

Mach mit!

 

Naar boven


Bijeenkomsten

Januari 2009: Simonskall

Op 28 en 29 januari 2009 is de werkgroep van dit thema bij elkaar geweest om een plan van aanpak voor de komende twee jaren op te stellen.
Klik hier voor een korte film waarin de resultaten getoond worden.

Naar boven