Kijk voor berichten over bijeenkomsten en rapporten onder aan deze pagina


Consultatieproces verder ontwikkelen

Dit is een complex proces, waarbij vele personen en vakdisciplines betrokken zijn. Door grensoverschrijdend kritisch te analyseren zijn verbeteringen mogelijk op het gebied van transparantie, efficiëntie (kostenbesparing) en kwaliteitsgarantie. Ook op termijn zodat recidive beperkt worden.

Volgende thema's worden via uitwisseling van kennis en ervaring bewerkt:

  • werkwijze en aanpak
  • documentatiestructuur
  • doelbepaling en resultaatbeoordeling
  • casemanagement
  • kostenmanagement
  • evaluatie van nationale overeenkomsten en verschillen

Verder worden consultaties en leerprocessen binnen de deelnemende instellingen geanalyseerd. Op cliëntniveau, teamcompetenties, werkprocessen en op organisatieniveau.

Dit thema wordt gezamenlijk door een Nederlands-Duitse werkgroep met vertegenwoordigers uit theorie en praktijk voorbereid en uitgewerkt. Gecoördineerd en ondersteund door Ruth Kalobius, medewerkster van Hand in Hand.

Contactpersoon ist Ruth Kalobius:
E: ruth.kalobius@lvr.de

Op deze pagina vindt u alle oude en nieuwe informatie m.b.t. bijeenkomsten en rapporten wat betreft thema 5: 
Consultatieproces verder ontwikkelen.

We nodigen u uit om samen met ons aan dit thema te werken:

Mach mit!

 

Naar boven


Bijeenkomsten

Naar boven