Kijk voor berichten over bijeenkomsten en rapporten onder aan deze pagina


Arbeidsmarkt - ontwikkelingsperspectief voor cliënten

Het thema 4 Arbeidsmarkt - Ontwikkelingsperspectief voor cliënten wordt in een grensoverschrijdende samenwerking uitgewerkt en omgezet. Er worden organisaties die actief zijn op dit terrein in het netwerk uitgenodigd.  

Doelstelling is het beantwoorden van de volgende twee vragen:

  • Hoe zijn de arbeidsmarktstructuren voor mensen met een verstandelijke beperking en speciale behoefte aan steun m.b.t. (betaald) werken in Nederland en in Duitsland?
  • Welke mogelijkheden tot ondersteuning bij werken zijn er voor mensen met beperking en speciale behoefte aan steun?

Volgende activiteiten zijn hiervoor gepland:

  • Analyse van de huidige situatie van begeleiding en kansen op scholing en arbeid voor cliënten.
  • Studiedag gericht op netwerkontwikkeling en oriëntatie op thema en uitdagingen. Uitwisseling van ideeën, kennis en ervaringen met bestaande methoden.
  • Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe ideeën en verbeteropties ter stimulering van kansen op de arbeidsmarkt (intergatie, normalisatie) voor deze doelgroep.

Dit thema wordt gezamenlijk door een Nederlands-Duitse werkgroep met vertegenwoordigers uit theorie en praktijk voorbereid en uitgewerkt. Gecoördineerd en ondersteund door Frans Cordeweners, medewerker van Hand in Hand.

Contactpersoon is Frans Cordeweners:
E: f.cordeweners@dichterbij.nl

Op deze pagina vindt u alle oude en nieuwe informatie m.b.t. bijeenkomsten en rapporten wat betreft thema 4:
Arbeidsmarkt - Ontwikkelingsperspectief voor cliënten. 

We nodigen u uit samen met ons aan dit thema te werken:

Mach mit!

 

Naar boven


Bijeenkomsten

Op 28 en 29 januari 2009 is de werkgroep van dit thema bij elkaar geweest om een plan van aanpak voor de komende twee jaren op te stellen.
Klik hier voor een korte film waarin de resultaten getoond worden.

Naar boven