Kijk voor acuele berichten over bijeenkomsten en rapporten onder aan deze pagina


Biografieonderzoek samen met cliënten (levensverhalen)

In 2006 werd een literatuurstudie met als onderwerp het levensverhaal als hulpmiddel bij de hulpverlening aan de specifieke doelgroep door de Universiteit Dortmund uitgevoerd. Hieruit is een methode om het levensverhaal te actualiseren ontwikkeld, die behulpzaam kan zijn in het consultatatietraject. Het gaat bij Hand in Hand vooral om de implementatie en waardering van deze methode als getoetst en bruikbaar instrument.

Daarvoor zijn de volgende activiteiten noodzakelijk:

  • scholing
  • casusonderzoek en
  • casusevaluatie

Er wordt samenwerking met een Universiteit nagestreefd voor wetenschappelijke ondersteuning, schriftelijke rapportage en een toegankelijke handreiking.

Dit thema wordt gezamenlijk door een Nederlands-Duitse werkgroep met vertegenwoordigers uit theorie en praktijk voorbereid en uitgewerkt. Gecoördineerd en ondersteund door Ruth Kalobius, medewerkster van Hand in Hand.

Contactpersoon ist Ruth Kalobius:
E: ruth.kalobius@lvr.de

Op deze pagina vindt u alle oude en nieuwe informatie m.b.t. bijeenkomsten en rapporten wat betreft thema 3:
Biografieonderzoek samen met cliënten. 

We nodigen u uit samen met ons aan nieuwe/andere perspectieven te werken:

Mach mit!

 

Naar boven


Rapporten

Verslag kerngroep 3, 22-06-2009, bijeenkomst Nütterden

Klikt u hier voor de resultaten van het overleg van de kerngroep ?Biografiearbeid" op 22 juni 2009 in Nütterden.

Verslag kerngroep 3, 04-03-2009, bijeenkomst Nütterden

Klikt u hier voor de resultaten van het overleg van de kerngroep ?Biografiearbeid" op 3 maart 2009 in Nütterden.

Verslag conferentie 28 & 29 januari 2009, Simonskall

Klik hier voor het verslag van de conferentie die op 28 en 29 januari in Simonskall plaatsgevonden heeft.

oktober 2006

Handreiking "Biografisch werken"

"Levensverhalen: Herinneren - begrijpen - verstaan
Biografisch werken en rehistorisering van levensverhalen met mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen"

Deze handreiking is tot stand gekomen in het kader van het project "Levensverhaal en levenskwaliteit vanuit de optiek van de cliënt - invalshoeken vanuit de biografie voor het begrijpen van en omgaan met ernstig probleemgedrag" van de Universität Dortmund, Fakultät Rehabilitationswissenschaften, Rehabilitationssoziologie (projectleiding: Dr. Gudrun Wansing en Markus Schäfers).

Uitgangspunt voor de opstelling van deze handreiking was het gebrek aan methoden en instrumenten in de praktijk om biografisch te werken met mensen met een verstandelijke beperking. Als men de groep van personen met een verstandelijke beperking die ook ernstige gedragsproblemen vertonen door biografisch werken wil benaderen, is de vraag hoe dit dient te gebeuren nog moeilijker te beantwoorden, want ook daarvoor ontbreken de methoden en instrumenten.

 
> Klikt u hier om de PDF te downloaden!

Naar boven