Kijk voor acuele berichten over bijeenkomsten en rapporten onder aan deze pagina


Biografieonderzoek samen met cliënten (levensverhalen)

In 2006 werd een literatuurstudie met als onderwerp het levensverhaal als hulpmiddel bij de hulpverlening aan de specifieke doelgroep door de Universiteit Dortmund uitgevoerd. Hieruit is een methode om het levensverhaal te actualiseren ontwikkeld, die behulpzaam kan zijn in het consultatatietraject. Het gaat bij Hand in Hand vooral om de implementatie en waardering van deze methode als getoetst en bruikbaar instrument.

Daarvoor zijn de volgende activiteiten noodzakelijk:

  • scholing
  • casusonderzoek en
  • casusevaluatie

Er wordt samenwerking met een Universiteit nagestreefd voor wetenschappelijke ondersteuning, schriftelijke rapportage en een toegankelijke handreiking.

Dit thema wordt gezamenlijk door een Nederlands-Duitse werkgroep met vertegenwoordigers uit theorie en praktijk voorbereid en uitgewerkt. Gecoördineerd en ondersteund door Ruth Kalobius, medewerkster van Hand in Hand.

Contactpersoon ist Ruth Kalobius:
E: ruth.kalobius@lvr.de

Op deze pagina vindt u alle oude en nieuwe informatie m.b.t. bijeenkomsten en rapporten wat betreft thema 3:
Biografieonderzoek samen met cliënten. 

We nodigen u uit samen met ons aan nieuwe/andere perspectieven te werken:

Mach mit!

 

Naar boven


Bijeenkomsten

13 mei startevenement biografiewerk

Wij starten ons pilotproject biografiewerk met een startevenement op 13 mei. Vijf Duitse en Vijf Nederlandse cliënten en hun cliëntsysteem (verwanten, begeleiders en wettelijke vertegenwoordigers) worden een jaar lang begeleid bij het zich bezig te houden met het eigen levensverhaal. De workshopdag op 13 mei heeft de bedoeling kennis te maken met verschillende benaderingen, methoden, materialen en instumenten. Het project wordt wetenschappelijk begeleid. Wilt u meer weten kijk dan bij thema 3 onder ?rapporten? of neem contact op met mit Ruth Kalobius (ruth.kalobius@lvr.de).

 

Januari 2009: Simonskall

Op 28 en 29 januari 2009 is de werkgroep van dit thema bij elkaar geweest om een plan van aanpak voor de komende twee jaren op te stellen.
Klik hier voor een korte film waarin de resultaten van thema 3 getoond worden.

Naar boven