Kijk voor berichten over bijeenkomsten en rapporten onder aan deze pagina


Competentie ontwikkeling en functioneringsprofiel van medewerkers

De  thema's 2 Competentie ontwikkeling en functioneringsprofiel van medewerkers en 1 grensoverschrijdende arbeidsmarktmobiliteit voor medewerkers sluiten nauw bij elkaar aan en worden samen bewerkt. 

Reeds bestaande kennis uit het eerste Hand in Hand project vormen de basis voor dit thema.  We weten dat er een duidelijke behoefte is aan ondersteuning in de vorm van training en (bij)scholing van medewerkers in de dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag. Uit eerder (wetenschappelijk) onderzoek blijkt dat de emotionele intelligentie (EI)een belangrijke rol speelt binnen het werken met deze doelgroep. Deze EI is trainbaar. Er zijn (innovatieve) trainingsmethodieken en instrumenten ontwikkeld.

Kernpunten bij thema 1:

  • In het kader van het project zal het gebruik (implementatie) van deze instrumenten en methoden worden gestimuleerd en ondersteund. Daarbij zal specifiek aandacht worden besteed aan een duurzame inbedding van  dagelijkse ondersteuning van de medewerkers (coaching, training on the job). De ervaringen aan beide zijden van de grens zullen worden geïnventariseerd en geevalueerd.
  • In HiH1 werd een euregionale vergelijking van competenties, kwalificaties en beroepsprofielen in de gehandicaptenzorg uitgevoerd. Deze studie zal worden aangevuld.  
  • Scholingsprogramma's aan beide zijden van de grens worden met elkaar vergeleken en optimaal geharmoniseerd.
  • Faal- en succesfactoren op de werkvloer worden onderzocht en gerelateerd aan competenties van medewerkers.  

Dit thema wordt gezamenlijk door een Nederlands-Duitse werkgroep met vertegenwoordigers uit theorie en praktijk voorbereid en uitgewerkt. Gecoördineerd en ondersteund door Ruth Kalobius en Frans Cordeweners, twee medewerkers van Hand in Hand.

Contactpersoon ist Ruth Kalobius:
E: ruth.kalobius@lvr.de

Op deze pagina vindt u alle oude en nieuwe informatie m.b.t. bijeenkomsten en rapporten wat betreft thema 2:
Competentie ontwikkeling en functioneringsprofiel van medewerkers. 

Omdat er een sterk verband is tussen thema 01 en 02 heeft dit geleid tot gemeenschappelijke activiteiten. Gedeeltelijk vindt u deze activiteiten zowel onder thema 01 als thema 02 terug.

We nodigen u uit samen met ons te werken aan een functioneringsprofiel voor medewerkers:

Mach mit!

 

Naar boven


Bijeenkomsten

Januari 2009, Simonskall

Op 28 en 29 januari 2009 is de werkgroep van dit thema bij elkaar geweest om een plan van aanpak voor de komende twee jaren op te stellen.
Klik hier voor een korte film waarin de resultaten van thema 1 en 2 getoond worden.