Kijk voor berichten over bijeenkomsten en rapporten onder aan deze pagina


Grensoverschrijdende arbeidsmarktmobiliteit voor medewerkers

De  thema's 1 grensoverschrijdende arbeidsmarktmobiliteit voor medewerkers en 2 Competentie ontwikkeling en functioneringsprofiel van medewerkers sluiten nauw bij elkaar aan en worden samen bewerkt. 

Voor het thema 1 grensoverschrijdende arbeidsmarktmobiliteit voor medewerkers worden in de komende drie jaar (2008 - 2010) in het grensgebied van de Euregio Rijn-Waal en Rijn-Maas respectievelijk 5 Zorginstellingen (5 NL en 5 D) en 5 Opleidingsinstellingen (5 NL und 5 D) aan beide zijden van de grens aan elkaar verbonden en gestimuleerd voor verdere samenwerking. Er wordt een netwerk opgebouwd voor een toekomstige grensoverschrijdende arbeidsmarkt voor medewerkers in de zorg. 

In HiH1 werd een euregionale vergelijking van competenties, kwalificaties en beroepsprofielen in de gehandicaptenzorg uitgevoerd. De uitkomsten van deze studie vormen het begin van:

 • binationale harmonisering/certifisering van opleidingen
 • afstemming leerprogramma's op praktijk van de zorg
 • uitwisseling van studenten voor praktijkstages

De activiteiten in het kader van dit thema richten zich niet alleen op de toekomstige werknemers. In het kader van het project vindt tevens stimulering van de arbeidsmarktmobiliteit plaats. Dit door informatieverzameling en -uitwisseling over (culturele) verschillen en overeenkomsten tussen instellingen / werkgevers aan beide zijden van de grens over arbeidsposities in organisaties, visie op en beroepsbeelden in zorg en ondersteuning.

Dit thema wordt gezamenlijk door een Nederlands-Duitse werkgroep met vertegenwoordigers uit theorie en praktijk voorbereid en uitgewerkt. Gecoƶrdineerd en ondersteund door Frans Cordeweners en Ruth Kalobius, twee medewerkers van Hand in Hand.

Contactpersoon is Frans Cordeweners:
E: f.cordeweners@dichterbij.nl

Op deze pagina vindt u alle oude en nieuwe informatie m.b.t. bijeenkomsten en rapporten wat betreft thema 1:
Grensoverschrijdende arbeitsmarktmobiliteit voor medewerkers. 

Omdat er een sterk verband is tussen thema 01 en 02 heeft dit geleid tot gemeenschappelijke activiteiten. Gedeeltelijk vindt u deze activiteiten zowel onder thema 01 als thema 02 terug.

We nodigen u uit samen met ons aan een grensoverschrijdende arbeitsmarkt te werken:

Mach mit!

 

Naar boven


Bijeenkomsten

Januari 2009, Simonskall

Op 28 en 29 januari 2009 is de werkgroep van dit thema bij elkaar geweest om een plan van aanpak voor de komende twee jaren op te stellen.
Klik hier voor een korte film waarin de resultaten van thema 1 en 2 getoond worden.

Studiedag 30-05-2008

Leren en werken
in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Uw toekomst is er een zonder grenzen!
Pak uw kans en doe mee !

De Euregioprojekten 'Hand in Hand' en 'Expertiesecentrum Social Work' organiseren samen met de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) een studiedag over het onderwerp Leren en Werken in de zorg bij mensen met een verstandelijke beperking in het grensgebied Nederland / Duitsland.

Deze studiedag is bedoeld voor:

 • Duitse en Nederlandse studenten
 • Duitse en Nederlandse medewerkers uit de praktijk
 • Duitse en Nederlandse docenten (Berufskolleg, ROC, HAN)
 • Duitse en Nederlandse praktijkbegeleiders
 • Duitse en Nederlandse managers uit de zorg

   Tijdens deze studiedag kunt u gewoon in uw eigen taal spreken.

   Aanmelding tot 23 mei 08 bij Frans Cordeweners van het projectbureau Hand in Hand. Deelname is gratis. Vermeld bij opgave welke workshop uw eerste en tweede voorkeur heeft. Meer informatie over het programma en de workshops vindt u op onze flyer hier!

   E: f.cordeweners@dichterbij.nl

   T: +31 6 29239276

   Voor vragen kunt u contact opnemen met Frans Cordeweners.

   Naar boven