Onze doelen

Hand in Hand is met name een kennismanagement project. Dit gebeurt in het bijzonder door het organiseren van ontmoetingen en studiedagen, waar deelnemers aanwezige kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Kennisvragen van de deelnemers worden verder onderzocht / uitgewerkt. Er wordt (beschikbare) kennis verzameld, geordend en ingebracht. Er wordt kennis ontwikkeld; kennisvragen uit de praktijk worden in samenwerking met universiteiten en andere deskundigen onderzocht. Nieuwe kennis en wetenschappelijke inzichten worden ontwikkeld in samenwerking met de zorgpraktijk, met aandacht voor een vertaling naar praktische toepassingsmogelijkheden.  

Het aanbod heeft altijd betrekking op een van de zes indoudelijke thema's:

  1. Grensoverschrijdende arbeidsmarktmobiliteit voor medewerkers
  2. Competentie ontwikkeling en functioneringsprofiel van medewerkers
  3. Biografieonderzoek samen met cliënten (Levensverhalen)
  4. Arbeidsmarkt voor cliënten - ontwikkelingsperspectief
  5. Consultatieproces verder ontwikkelen
  6. Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de zorg (b.v. care-online)

Elk thema wordt gemeenschappelijk in Nederlands-Duitse werkgroepen met vertegenwoordigers uit theorie en praktijk voorbereid en uitgewerkt. Ondersteund en gecoördineerd door een of meerdere medewerkers van Hand in Hand. 

Meer informatie over de afzonderlijke thema's met geplande studiedagen en bijbehorende documentatie vindt u op de menulijst onder Projectthema's 01 t/m 06. Voor een beter overzicht heeft elk thema een eigen kleur.