Vers uit de pers

Hier vindt u de laatste publicaties, interviews en artikelen over Hand in Hand.


"Hand in Hand" und der Mensch mit einer speziellen Hilfefrage

Willem Cranen & Myga Tietjen
Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis, 40. Jg. (1), 1-4, 2008
(alleen in het Duits beschikbaar, samenvatting ook in het Engels)

Samenvatting:
Hand in Hand is een grensoverschrijdend Nederlands-Duits project in de Euregio Rijn-Waal en Rijn-Maas. Het biedt een platform voor uitwisseling van theoretische en praktische kennis en ervaringen rondom het thema verbetering van de levenskwaliteit van mensen met een beperking en een complexe zorgvraag.
In een eerste project (2004 - 2007) werd in het bijzonder uit de ervaringen met consulentenwerk en zijn context een gezamenlijke platform ontwikkeld met geïnteresseerden in het Nederlands-Duits grensgebied. Dit platform wordt voor uitwisseling van kennis en ervaring gebruikt, met als doel mensen met een beperking in het nemen van regie over eigen leven te ondersteunen. In de afgelopen drie jaar werden veel vragen beantwoord.
Desondanks zijn wij ervan overtuigt in een vervolgproject Hand in Hand (2008 - 2010) nog belangrijke bijdragen met betrekking tot dit onderwerp te kunnen leveren. Daarbij zal de kwalificatie van medewerkers aan de hand van gemeenschappelijke competentieprofielen uitgebreid worden, en de mogelijkheid om een uitwisseling van vakkundigen in een gemeenschappelijke arbeidsmarkt ontwikkeld worden. Dit zal bijdragen aan een aanbod, dat de wisselende behoefte aan vakkundigen aan beide zijden van de grens opvangt. Daarnaast verwachten wij een toename van de efficiëntie van de arbeid door wederkerige ondersteuning bij de ontwikkeling van kwaliteitskenmerken. Ook zal, als aanvulling op de traditionele werkwijzen de intelligente inzet van moderen ICT plaatsvinden. Voor de clienten wordt ingezet op een verbeterde toegang tot de arbeidsmarkt, die rekening houdend met de voorwaarden aan beide zijden van de grens, tot nieuwe mogelijkheden moet leiden. Voor de coördinatie van de nagestreefde doelen zal het consulentenwerk aan de beide zijden van de grens van systematische kwaliteitscriteria voorzien woden, om doelgerichtere doelen te kunnen waarborgen. De nagestreefde doelen zullen in de grensregio Rijn-Waal en Rijn-Maas, maar ook als voorbeeld voor daarbuiten, leiden tot grotere efficiëntie in de gehandicaptenzorg, maar ook tot verbeteringen in de borging van zinvolle en duurzame, toekomstige arbeidsplaatsen.

>> U kunt het artikel hier als PDF downloaden!!! 

Naar bovenKonsultation in der täglichen Begleitung von Menschen mit einer geistigen Behinderung und starken Verhaltensauffälligkeiten

Carry van Leest & Reinhold Braun
Geistige Behinderung 4/08, 47. Jg.

Het artikel is alleen in het Duits beschikbaar.

>> U kunt het artikel hier als PDF downloaden!!! 

Naar boven