Aanleiding van het project

Zowel in Duitsland als ook in Nederland hebben steeds meer personen in onze samenleving specifieke zorg nodig.
Dit zijn ook mensen met verstandlijke beperking en gedragsproblemen, onze doelgroep in het project Hand in Hand I,
dat in 2007 met onderstaande resultaten werd beëindigd:

 • Handreikingen voor verbetering van specialistische ondersteuning (consultatie).
 • Methode voor individuele en teamtraining, ter versterking van medewerkerscompetenties
 • Uniformering casemanager-model als brug tussen advies en praktijk
 • Handreiking voor gebruik van het levensverhaal van clienten bij vastgelopen hulpverlening
 • Inventarisatie kosten consultatietrajecten
 • Analyse en verbeterpunten van de documentenstruktuur bij complexe hulpvragen

>>Alle resultaten van het eerste Hand in Hand project vindt u hier!

Naast het besef:

 1. dat voor duurzame verbetering in de toekomst extra inspanningen noodzakelijk zijn,
  werd gedurende de projectperiode duidelijk,
 2. dat meer thema´s behandeld moeten worden om het doel
  verbetering van de levenskwaliteit van mensen met verstandelijke beperking
  en speciale behoefte aan steun
   te kunnen bereiken.

Deze twee uitgangspunten vormen de basis voor het nieuwe project.

De thema's van het nieuwe project zijn:

 1. Grensoverschrijdende arbeidsmarktmobiliteit voor medewerkers
 2. Competentie ontwikkeling en functioneringsprofiel van medewerkers
 3. Biografieonderzoek samen met cliënten (Levensverhalen)
 4. Arbeidsmarkt voor cliënten - ontwikkelingsperspectief
 5. Consultatieproces verder ontwikkelen
 6. Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de zorg (b.v. care-online)